Υπηρεσία Λήψης Μηνυμάτων SMS

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει τη λήψη μηνυμάτων, από το κινητό ενός χρήστη στην εφαρμογή σας.

Τα βήματα για να υλοποιηθεί αυτή η λειτουργία στην εφαρμογή σας με τη χρήση της υποδομής της GUnet είναι:

α) Διαδικαστικά Ζητήματα

(Ενότητα υπό κατασκευή)

β) Τεχνικά Ζητήματα

  1. Ορίζετε το prefix που θα πρέπει να γράφουν οι χρήστες στο μήνυμά τους.
  2. Ορίζετε ένα URL το οποίο θα είναι το endpoint της υπηρεσίας σας, στο οποίο θα αποστέλλονται τα εισερχόμενα μηνύματα.
  3. Σε αυτό το endpoint υλοποιείτε έναν JSON-RPC server. Σε περιβάλλον PHP μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έτοιμη βιβλιοθήκη \GunetSMS\Receiver — βλ. παράδειγμα χρήσης, Github project.