Avelsieve Logo

Screenshots

Avelsieve Screenshot
Avelsieve Screenshot

Screenshots of the Junk Mail Feature

Avelsieve Screenshot
Avelsieve Screenshot

Screenshots of the IMAP Flags Feature

Avelsieve Screenshot
Avelsieve Screenshot
Avelsieve Screenshot
Avelsieve Screenshot
Avelsieve Screenshot

Screenshots of the Date-Time Feature

Avelsieve Screenshot
Avelsieve Screenshot
Avelsieve Screenshot
Avelsieve Screenshot
Avelsieve Screenshot
Avelsieve Screenshot
Avelsieve Screenshot
Avelsieve Screenshot
Avelsieve Screenshot

Screenshots of the Header Index Feature

Avelsieve Screenshot
Avelsieve Screenshot